Ośrodek, w którym wykonuje się testy : ośrodek diagnostyczny

Centrum badawcze BGRIMM Advanced Materials Science & Technology Co., Ltd. (zwane dalej „centrum”) znajduje się pod adresem No.5 Fusheng Road, Shahe, Changping District, Pekin.Centrum zajmuje się testowaniem wydajności powłok i materiałów powłokowych oraz oceną wydajności usług powlekania, obejmującą głównie analizę składu chemicznego, badania wydajności fizycznej, badania wydajności mechanicznej, analizę struktury organizacyjnej i ocenę wydajności usług powlekania.

Centrum testowe (1)

Centrum posiada ponad 30 zestawów przyrządów i sprzętu do analizy i testowania, w tym ICP-AES, analizator tlenu, azotu, wodoru, analizatora węgla i siarki, laserowy analizator wielkości cząstek Malvern, SEM, XRD, wysokotemperaturowy tester pełzania, wysokotemperaturowy tester rozciągania, wysokiej tester twardości temperatury, maszyna do testowania ścierania itp. i osiągnął międzynarodowy poziom zaawansowany.

Centrum testowe (2)

Po prawie 20 latach rozwoju centrum zgromadziło dojrzałą technologię i bogate doświadczenie praktyczne w analizie i wykrywaniu specjalnych materiałów powłokowych, testowaniu wydajności powłok natryskiwanych termicznie i ocenie wydajności usług powlekania.Może świadczyć wysokiej jakości i wydajne usługi dla powiązanych branż na rynku krajowym i zamorskim, spełniając jednocześnie wymagania badań naukowych oraz kontroli produkcji i jakości.

Centrum testowe (1) Centrum testowe (2)