Produkcja urządzeń

Posiadamy ponad 10 linii produkcyjnych, które obejmują: atomizację wody i gazu, aglomerowanie, suszenie rozpyłowe, spiekanie, kruszenie, napawanie itp. Mając ponad 1000 ton rocznych zdolności produkcyjnych, wytwarzamy produkty stosowane w natryskiwaniu termicznym, napawaniu laserowym, PTA, 3D poligrafia i metalurgia proszków.

Urządzenia produkcyjne (1)

-Atomizacja wody -Suszenie rozpyłowe
-Atomizacja gazu -Okładzina redukująca wodór
-Atomizacja gazu próżniowego -Spiekanie i kruszenie
-Aglomeracja i spiekanie -Sferoidyzacja plazmowa

Urządzenia produkcyjne (2)

Urządzenia produkcyjne (1) Urządzenia produkcyjne (2)