Punkt serwisowy

01

-Usługa obróbki natryskiem termicznym.
-Specjalny projekt i rozwój powłok.
-Usługi w zakresie rozwoju technologii procesowych.

02

Centrum zajmuje się badaniem właściwości powłok i materiałów powłokowych oraz oceną wydajności usług powłokowych, obejmującą głównie analizę składu chemicznego, badania właściwości fizycznych,

03

Ponad 10 linii produkcyjnych, które obejmują: atomizację wody i gazu, aglomerowanie, suszenie rozpyłowe, spiekanie, kruszenie, platerowanie itp.